Green Call 1310 แจ้งเหตุสิ่งแวดล้อม
 เข้าสู่ระบบ
ข้อมูล ข่าวสาร พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 7             
 
ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9         
มาตรา 9 (8.1) ประกาศประกวดราคา สอบราคา 
มาตรา 9 (8.2) แบบสขร.1
มาตรา 9 (8.3)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มาตรา 9 (8.4) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตราฐานความโปร่งใส
8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
                           8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้การบริการประชาชนต้องเปิดเผย
                           ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของหน่วยงาน
8.4.4 .ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยขัอมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน
8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
8.4.7 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยงานที่เกี่ยวกับงานวิจัย ที่ใช้เงินงบประมาณ
    • สนง.ทสจ.ยโสธร ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง

 

 
                                
Link                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
« กันยายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ดูปฏิทินทั้งหมด 
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
« กันยายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ดูปฏิทินทั้งหมด 
« กันยายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ดูปฏิทินทั้งหมด 
« กันยายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ดูปฏิทินทั้งหมด 
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 358 คน
Total 4,934 คน
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่