Green Call 1310 แจ้งเหตุสิ่งแวดล้อม
 เข้าสู่ระบบ
ข้อมูล ข่าวสาร พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 7             
 
ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9         
มาตรา 9 (8.1) ประกาศประกวดราคา สอบราคา 
มาตรา 9 (8.2) แบบสขร.1
มาตรา 9 (8.3)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มาตรา 9 (8.4) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตราฐานความโปร่งใส
8.4.1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
                           8.4.2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้การบริการประชาชนต้องเปิดเผย
                           ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
8.4.3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของหน่วยงาน
8.4.4 .ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยขัอมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน
8.4.5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
8.4.6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    • รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ของ สนง.ทสจ.ยโสธร
      • รอบที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
      • รอบที่ 2 (เมษายน 2560 - กันยายน 2560)
8.4.7 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยงานที่เกี่ยวกับงานวิจัย ที่ใช้เงินงบประมาณ
    • สนง.ทสจ.ยโสธร ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง

 

 
                                
Link                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 
Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 5 คน
Number of Lastmonth 471 คน
Total 4,020 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่