Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 
มุ่งอำนวยการและประสานงานให้จังหวัดยโสธร
เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี