Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ทสจ.ยโสธร

3 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 360 รายการ
1 2 3 4 5 > >>