Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,160 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2561 ทสจ.ยโสธร

12 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิมเตอร์ รวม 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ม.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

25 ม.ค. 61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการชุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษากล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนขนาดถุงเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >