Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 พ.ค. 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ในรอบเดือน เมษายน 2564 ทสจ.ยโสธร

27 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างแอร์) จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เม.ย. 64

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)

9 เม.ย. 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ในรอบเดือน มีนาคม 2564 ทสจ.ยโสธร

1 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 414 รายการ
1 2 3 4 5 > >>