Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดจดบันทึก จำนวน 1,150 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ก.ค. 61

ใบสั่งซื้อ (ร้านเมืองทองการเกษตร)

26 ก.ค. 61

ใบสั่งซื้อ (ร้านมณฑลโลหะภัณฑ์ จำกัด)

9 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 86 รายการ
1 2 3 4 5 > >>