Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
บริการหน่วยงาน

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร ณ ป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เนื้อที่ 80 ไร่

5 พ.ค. 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ในรอบเดือน เมษายน 2565 ทสจ.ยโสธร

2 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 เม.ย. 65

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65-มี.ค.65)

5 เม.ย. 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ในรอบเดือน มีนาคม 2565 ทสจ.ยโสธร

31 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1กฉ 9101 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 502 รายการ
1 2 3 4 5 > >>