Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงาน ตามกิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ตามกิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ค. 61

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561

27 ต.ค. 60

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(แผนบ้านพัก แบบ 4 ครอบครัว 2 ครอบครัว)

15 พ.ย. 60

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 พ.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาดำเนินงาน ตามกิจกรรมพัฒนาธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร จำนวน 5 รายการ

1 พ.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และชุดนิทรรศการ Roll up

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ
1 2 3 4 5 > >>