Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
บริการหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 เม.ย. 65

แบบรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

27 เม.ย. 65

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566 – 2570

8 เม.ย. 65

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

8 เม.ย. 65

ประกาศ ทส. เรื่องนโยบายและเจตนารมณ์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

1 เม.ย. 65

ประกาศ ทส. เรื่องนโยบายและเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

29 มี.ค. 65

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.72 Mb ดาวน์โหลด: 4640 ครั้ง
14 มี.ค. 65

วินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ

22 มี.ค. 65

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดยโสธร

จำนวนทั้งหมด 114 รายการ
1 2 3 4 5 > >>