Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมหาธาตุ

เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมหาธาตุ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีด้วย

14 ต.ค. 64