Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices For Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256

กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ผอ.ทสจ.ยส. มอบหมายให้นายพันธ์ศักดิ์ ธรรมรัตน์ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำเภอเลิงนกทา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนตำบลศรีแก้ว ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้แก่ พะยูง มะค่าโมง สัก ยางนา ประดู่ และไผ่ จำนวน 6,000 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 500 คน

10 ก.ค. 61