Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) และ ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) และ ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ดังนี้ 1. พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อมทั้งถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน/จตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีเวียนเทียน ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 2. พิธีถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน/จตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีด้วย

15 ก.ค. 65