Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

มอบหน้ากากป้องกันละอองการไอจาม (Face Shield) จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพจังหวัดยโสธร

มอบหน้ากากป้องกันละอองการไอจาม (Face Shield) จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพจังหวัดยโสธร

วันที่ 7 เมษายน 2563
นายชมภู มหันตะกาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวทิพาพร เวชกามา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดมอบหน้ากากป้องกันละอองการไอจาม (Face Shield) จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพจังหวัดยโสธร โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนรับมอบ

แกลเลอรี่