Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

สรุปรายงานผู้มาติดต่อต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ วันที่ 1 – 15 เมษายน 2563

สรุปรายงานผู้มาติดต่อต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ วันที่ 1 – 15 เมษายน 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จึงมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 โดยกำหนดทางเข้า-ออกอาคารสำนักงานเพียงจุดเดียว รวมถึงจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองและจดบันทึกรายละเอียดของผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2563
เพื่อควบคุมการระบาดและป้องกันการติดเชื้อตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ