Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

กิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานฯ

กิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานฯ

วันที่ 15 เมษายน 2563
นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.ทสจ.ยโสธร
และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรม 5ส
ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานฯ และปรับภูมิทัศน์ เพื่อความเป็นระเบียบและเกิดความสะอาดภายในอาคารรวมถึงสร้างนิสัยและความสามัคคีแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

แกลเลอรี่