Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ประชุมหารือเกี่ยวกับการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 23427 (ป่าดงมัน)

ประชุมหารือเกี่ยวกับการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 23427 (ป่าดงมัน)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
สำนักงานทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฎิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 23427 (ป่าดงมัน) และขอใช้พื้นที่ ฯเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ( กรมป่าไม้) โดยมีนายชมภู มหันตะกาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร มาชี้แจง แนะนำ แนวทางการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน

แกลเลอรี่