Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

สรุปรายงานผู้มาติดต่อต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ วันที่ 1 – 15 พ.ค.63

สรุปรายงานผู้มาติดต่อต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ วันที่ 1 – 15 พ.ค.63

สรุปรายงานผู้มาติดต่อต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ วันที่ 1 – 15 พ.ค.63
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จึงมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดทำการจดบันทึกรายละเอียดของผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ สรุปผลได้ดังนี้
1.ผู้มาติดต่อราชการตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 65 ราย
2.อุณหภูมิร่างกายของผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ อยู่ในเก...ณฑ์ปกติ (36 – 37 องศาฯ)
3.เข้มงวดการเข้า-ออก ภายในสำนักงานฯ การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง
4.เข้มงวดการทำความสะอาดภายในสำนักงานฯ
5.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 แก่ผู้มาติดต่อราชการ

แกลเลอรี่