Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 บุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโครงการหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ช่วยกัน 5 ส. เก็บอุปกรณ์บริเวณอาคารสำนักงานฯและคัดเเยกขยะที่จิตอาสา ร่วมกันจัดเก็บ

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 บุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโครงการหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ช่วยกัน 5 ส. เก็บอุปกรณ์บริเวณอาคารสำนักงานฯและคัดเเยกขยะที่จิตอาสา ร่วมกันจัดเก็บ

วันที่ 27 ตุลาคม 2560
บุคลากรสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโครงการหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ช่วยกัน 5 ส. เก็บอุปกรณ์บริเวณอาคารสำนักงานฯและคัดเเยกขยะที่จิตอาสา ร่วมกันจัดเก็บ

แกลเลอรี่