Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 05.00 -22.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ ร่วมกันคัดแยกขยะ พร้อมจัดเตรียมอาหารสำหรับ จิตอาสาและประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 05.00 -22.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ ร่วมกันคัดแยกขยะ พร้อมจัดเตรียมอาหารสำหรับ จิตอาสาและประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 05.00 -22.30 น.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ ร่วมกันคัดแยกขยะ พร้อมจัดเตรียมอาหารสำหรับ จิตอาสาและประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดยโสธร

แกลเลอรี่