Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Yasothon Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

วันที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 15.00 น. นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.ทสจ.ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ยส. และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดยโสธรร่วมกันปลูกและตกแต่งต้นดอกดาวเรืองบริเวณหน้าอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนต้นดอกดาวเรืองจำนวน 2,000 ต้น จากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กรมป่าไม้)

วันที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 15.00 น.  นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.ทสจ.ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ยส. และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดยโสธรร่วมกันปลูกและตกแต่งต้นดอกดาวเรืองบริเวณหน้าอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนต้นดอกดาวเรืองจำนวน 2,000 ต้น จากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กรมป่าไม้)

วันที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 15.00 น. 
นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.ทสจ.ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ยส. และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดยโสธรร่วมกันปลูกและตกแต่งต้นดอกดาวเรืองบริเวณหน้าอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนต้นดอกดาวเรืองจำนวน 2,000 ต้น จากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กรมป่าไม้)

แกลเลอรี่