Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมพิจารณาการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (สุกร) ของนางสาวฤหัยรัตน์ ศิริโสม ณ บริเวณสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ร่วมพิจารณาการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (สุกร) ของนางสาวฤหัยรัตน์ ศิริโสม ณ บริเวณสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ พนิกรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิจารณาการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (สุกร) ของนางสาวฤหัยรัตน์ ศิริโสม ณ บริเวณสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ฯ แบบแปลน และเอกสารประกอบคำขออนุญาตฯ ณ ห้องประชุมอาคารห้องสมุดศูนย์ไอทีและเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

แกลเลอรี่