Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ชั้น 3 เพื่อชี้แจงแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดยโสธร  ทั้ง 9 อำเภอ

แกลเลอรี่