Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า)

ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า)

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. บุคลากรในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดินยโสธร (บ้านสิงห์ท่า)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ถนนหน้าศาลหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร

แกลเลอรี่