Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมออกพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร และอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ร่วมออกพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร และอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมนึก ศรีทองคำ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานร่วมออกพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต/ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร และอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

แกลเลอรี่