Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.
นายชมภู มหันตะกาศรีผอ.ทสจ.ยส มอบหมายให้ นายคลอน ปานทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2563-มกราคม 2564 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

แกลเลอรี่