Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างบำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ – บ่อซึม ณ ศาลาวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ร่วมเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างบำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ – บ่อซึม ณ ศาลาวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างบำบัดสิ่งปฏิกูล บ่อเกรอะ – บ่อซึม ณ ศาลาวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

แกลเลอรี่