Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร (นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์) เป็นประธานการประชุม

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร (นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์) เป็นประธานการประชุม
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสมพร มูลกิตติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผยปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โดยมีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร (นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์) เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่