Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 15-16 มีนาคม 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการและนายวราวิทย์ จิตรัว นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามประสานงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธร บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

แกลเลอรี่