Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เปิดโครงการและติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน บ้านนาเวียง ม.6 และ ม.11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เปิดโครงการและติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน บ้านนาเวียง ม.6 และ ม.11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.40 น.
จังหวัดยโสธร โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.สนง.ทสจ.ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เปิดโครงการและติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน บ้านนาเวียง ม.6 และ ม.11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
แหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญของประชาชน ในพื้นที่ ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เดิมแหล่งน้ำแห่งนี้มีสภาพตื่นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูร้อนน้ำจะแห้งขอด ขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งประชาชนในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลกู่จานมีความต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มการกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ จากการดำเนินการปรับปรุงระบบนิเวศแหล่งน้ำให้เกิดสมดุลสมบูรณ์ สามารถเพิ่มความจุเก็บกักจำนวน 801,600 ลบ.ม. มีครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์กว่า 50 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 200 ไร่
ทั้งนี้ เมื่อโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเสร็จทั้งหมด พื้นที่เกษตรจะได้รับประโยชน์รวมกว่า 1,200 ไร่ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ คาดว่ารายได้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยครัวเรือนจะได้ประโยชน์ประมาณ 387 ครัวเรือน (1,500 คน)

แกลเลอรี่