Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมชี้แจงข้อมูลพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ร่วมชี้แจงข้อมูลพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
วันที่ 23 มีนาคม 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายคลอน ปานทอง ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจงข้อมูลพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยมีนายสวรรค์ ศรีมันตะ ประธานสภาตำบลคำไผ่เป็นประธานในการประชุม
พื้นที่ตำบลคำไผ่ มีพื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและป่าดงบังอี่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2562 ขณะนี้จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และในการยื่นคำขอต้องมีเอกสารการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาตำบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่

แกลเลอรี่