Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมกิจกรรมตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน (บ้านสิงห์ท่า) ณ ถนนหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร

ร่วมกิจกรรมตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน (บ้านสิงห์ท่า) ณ ถนนหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น.
บุคลากรในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน (บ้านสิงห์ท่า) ณ ถนนหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร

แกลเลอรี่