Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
บุคลากรในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

แกลเลอรี่