Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ออกดำเนินการตรวจสอบเรื่องกลิ่นเหม็นควันจากการเผาขยะ ในบ่อกำจัดขยะ อบต.สงเปือย ตามช่องทางการร้องเรียนผ่านเพจ facebook สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

ออกดำเนินการตรวจสอบเรื่องกลิ่นเหม็นควันจากการเผาขยะ ในบ่อกำจัดขยะ อบต.สงเปือย ตามช่องทางการร้องเรียนผ่านเพจ facebook สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
วันที่ 1 เมษายน 2564
ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ออกดำเนินการตรวจสอบเรื่องกลิ่นเหม็นควันจากการเผาขยะ ในบ่อกำจัดขยะ อบต.สงเปือย ตามช่องทางการร้องเรียนผ่านเพจ facebook สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จึงได้แจ้งประสาน อบต.สงเปือย พร้อมกับลงตรวจสอบพื้นที่ และอบต.สงเปือยได้ดำเนินการดับไฟที่บ่อขยะเรียบร้อยแล้ว

แกลเลอรี่