Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์จากราษฎรอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชุน ณ บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์จากราษฎรอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชุน ณ บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 เมษายน 2564 
ผอ.ทสจ.ยโสธร มอบหมายให้นายธนวัตน์ ชูรัตน์ ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์จากราษฎรอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชุน ณ บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แกลเลอรี่