Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขต เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2564

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขต เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2564
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
ผอ.ทสจ.ยโสธร มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขต เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2564 ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด โดยว่าที่ ร.ต.พีรวัส สุขเลิศ ผู้แทนสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี เป็นประธาน ร่วมพิจารณาคำขอ จำนวน 222 คำขอ ผ่านความเห็นชอบทั้งหมด 222 คำขอ ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี

แกลเลอรี่