Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

จัดประชุมคณะทำงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดยโสธร

จัดประชุมคณะทำงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดยโสธร
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

แกลเลอรี่