Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจข้อมูลสถานผู้ประกอบการเกี่ยวกับพลาสติกรวมทั้งสำรวจกำลังการผลิตและติดตามตรวจสอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

สำรวจข้อมูลสถานผู้ประกอบการเกี่ยวกับพลาสติกรวมทั้งสำรวจกำลังการผลิตและติดตามตรวจสอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร สำรวจข้อมูลสถานผู้ประกอบการเกี่ยวกับพลาสติกรวมทั้งสำรวจกำลังการผลิตและติดตามตรวจสอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ในพื้นที่ ตำบลหนองคู ตำบลทุ้งแต้ ตำบลคำเขื่อนแก้ว และตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สุขภาพอนามัยของประชาชน ที่อยู่ใกล้เคียง

แกลเลอรี่