Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณบ่อขยะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน

ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณบ่อขยะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน  2564 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้ประสาน เทศบาลตำบล กุดเชียงหมี ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณบ่อขยะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน พบว่ามีการนำขยะไปกำจัดที่บ่อขยะ โดยเทขยะบริเวณขอบบ่อขยะไม่ได้เทขยะลงก้นบ่อ เนื่องจากบ่อขยะที่ขุดมีความลึกและชัน ทำให้ยากต่อการนำรถไปจอดเทตรงขอบบ่อ จึงส่งผลให้เวลามีลมแรงพัดเอาขยะปลิวไปในบริเวณใกล้เคียงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน  ในส่วนของกลิ่นเหม็นจากการเผาขยะ พบว่าไม่มีร่องรอยการเผาขยะในสถานที่กำจัดขยะแต่อย่างใด ข้อเสนอแนะ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้แนะนำให้เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ไถดันขยะที่กองตามขอบบ่อลงก้นบ่อขยะแล้วกลบด้วยดิน เพื่อลดปัญหาขยะปลิวไปในบริเวณข้างเคียง  และให้แจ้งกำชับพนักงานและคนคัดแยกขยะห้ามเผาขยะในบริเวณสถานที่กำจัดขยะโดยเด็ดขาด

แกลเลอรี่