Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2564
ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีผู้แทนเครือข่าย ทสม. แต่ละตำบล เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกฯ จำนวน 33 คน
 
 
 
 
 

แกลเลอรี่