Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีผู้แทนเครือข่าย ทสม. แต่ละตำบล เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกฯ จำนวน 9 คน

แกลเลอรี่