Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top graphic

ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564

ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวทิพาพร เวชกามา รักษาราชการแทน ผอ.ทสจ.ยส ได้มอบหมายให้ นายคลอน  ปานทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส พร้อมด้วย นายธนวัฒน์  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 (ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

แกลเลอรี่