Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

วันที่: 13 มิ.ย. 60

ทำแบบสอบถาม

ท่านพอใจในสถานที่ให้บริการหรือไม่

ท่านพอใจในสถานที่ให้บริการหรือไม่

วันที่: 13 มิ.ย. 60

ทำแบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงาน

วันที่: 13 มิ.ย. 60

ทำแบบสอบถาม

ท่านประทับใจการให้บริการจากเจ้าหน้าที่หรือไม่

ท่านประทับใจการให้บริการจากเจ้าหน้าที่หรือไม่

วันที่: 13 มิ.ย. 60

ทำแบบสอบถาม
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
1